Request Tracker

Systém Request Tracker se používá k implementaci služeb technické či zákaznické podpory, evidenci a zpracování příchozích telefonických, e-mailových, webových či jiných požadavků. Díky Request Trackeru máte přehled o tom, kdo a co požaduje, v jakém stavu se řešení nachází a jaké prostředky k dořešení problému schází. Vaši zaměstnanci mají přesné informace o požadavcích, na kterých mají pracovat a do kdy je nutné daný problém dořešit.

■ ■ ■

Monitoring

Pro realizaci dohledu nad infrastrukturou využíváme systém Nagios, pro který si programujeme vlastní rozšíření zajišťující automatizaci častých úkolů.

Naše služby zahrnují nejen prostou instalaci a konfiguraci dohledového systému včetně dodávaných rozšíření, ale začínají analýzou provozované sítě, služeb a identifikací kritických parametrů jednotlivých služeb. Takto zjištěné poznatky jsou poté použity k implementaci celého dohledového systému včetně zajištění pravidelné rekonfigurace a správného nastavení notifikací.

■ ■ ■

Výběr z blogu

Fun with MariaDB Galera cluster

Striving for high-availability of some software systems requires ensuring their individual components are reliable and usually redundant. A typical example of such component is a SQL database – MariaDB being the case we had to handle this time.

We decided to go for MariaDB Galera cluster on CentOS and I would like to write about our experience here. We have chosen active-active (master-master) design with two nodes called nodeA and nodeB having IP addresses 192.168.0.1 and 192.168.0.2 respectively.

■ ■ ■